Er wordt veel gesproken over end-to-end encryptie. En vooral in de vorm dat wanneer een app of dienst end-to-end encryptie levert of bevat, het ook veilig is. Het probleem is dat die bewering allesbehalve waar is.

Uiteraard betekent end-to-end encryptie dat de communicatie versleuteld is terwijl het over en weer gaat van verzender naar ontvanger er vice versa.

Het probleem zit hem onder andere in de metadata die met de dienst gemoeid gaat. En dat kan bijvoorbeeld betekenen dat de dienst wel, ondanks de encryptie van de berichten, heel goed in beeld kan brengen wie met wie contact heeft en op welke momenten. Alleen al dit bovenstaand voorbeeld is je privacy al in het geding.

Dus wanneer men hard roept end-to-end encryptie aan te bieden omdat de dienst zorgvuldig met je privacy om zegt te gaan dan is dat zeker niet automatisch het geval.

De term wordt nu vooral gebruikt om marketingtechnische redenen. Lees goed en wees kritisch. Ook al zijn er bronnen te vinden waarbij het lijkt dat men weet waar men het over heeft, het toch bij het verkeerde eind hebben. Whatsapp bevat bijv. end-to-end encryptie, maar is zeker niet privacyvriendelijk. Er zijn betere alternatieven.

    Reageer

    Je email adres wordt nooit gepubliceerd

    Reageer altijd inhoudelijk en met respect. Check de privacy policy hoe er met de ingevoerde gegevens om wordt gegaan.